Celeb Quiz: Olivia Newton-John

07/06/2020 by REELZ

Do you know where Olivia Newton-John was born?

Cambridge, England!